Basic Bekken Fysiotherapie


+31 (0) 6 4453 2048    |    info@basicbekkenfysio.nlBasic Bekken Fysio is een expertise-centrum voor bekkenfysiotherapie bij mannen, vrouwen en kinderen. Hieronder verstaan we alle bekken(bodem)problemen, buikpijnklachten, onderrugklachten die een relatie hebben met het bekken en de bekkenbodem. Problemen bij plassen, ontlasten en vrijen kunnen ook worden veroorzaakt door een niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren.

Ik ben een geregistreerd bekkenfysiotherapeut, die nauw samenwerkt met huisartsen. specialisten, gynaecologen, urologen, mdl artsen, chirurgen, verloskundigen en seksuologen. Vaak kan ik door simpele adviezen en duidelijke oefeningen problemen verhelpen samen met u.


Ik ben Helma ten Haaf- van den Brink, al sinds 1997 bezig met bekkenbodemproblemen. Veel mensen zijn zich niet bewust van de bekkenbodemspieren en hoe ze deze bewust kunnen gebruiken.Door hieraan te werken kunnen veel problemen voorkomen of verholpen worden. Sinds 2008 heb ik me totaal toegelegd op bekkenfysiotherapie en heb me daarin gespecialiseerd. Ik doe dan ook geen algemene fysiotherapie meer.

Doordat ik me speciaal op deze problematiek heb gericht, kan ik zeggen dat ik zeer ervaren ben. Ook heb ik in 2004 nog een jaar lang een speciale module voor bekkenproblemen bij kinderen gevolgd. En sindsdien zie en behandel ik ook veel kinderen met bekkenproblemen. Inmiddels ben ik dus al 20 jaar gespecialiseerd bekkenfysiotherapeut en sinds 2005 sta ik in het register voor bekkenfysiotherapeuten van het KNGF.

Bekkenproblematiek bij Mannen


Gelukkig is het mogelijk om met behulp van bekkenfysiotherapie klachten te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. Zo kan het zijn dat mannen te maken krijgen met plasproblemen, ontlastingsproblemen, seksuele problemen, zoals een verminderde erectie,

of het uitblijven van een erectie, te vroeg ejaculeren, pijnklachten tijdens de ejaculatie of tijdens het vrijen. Ook voor en na een prostaatoperatie is bekkenfysiotherapie belangrijk. Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen via de mail, info@basicbekkenfysio.nl

Bekkenproblematiek bij Vrouwen


Vrouwen met bekkenklachten kunnen last krijgen bij het plassen, ontlasten en\of vrijen. Maar ook verzakkingsklachten, lage rugpijn, buikpijn of pijklachten bij de geslachtsdelen kunnen een relatie hbben met het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren.

Zo ook pijnklachten of instabiliteitsklachten tijdens de zwangerschap. Basic Bekken Fysio kan u helpen deze klachten te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen via de mail, info@basicbekkenfysio.nl

Basic Bekken Kids


Kinderen kunnen ook pijnproblemen in het bekkengebied ervaren. Ook kinderen hebben soms bekkenproblemen die zich uiten in onbegrepen buikpijn, verstopping, blaasontstekingen, bedplassen, plasongelukjes en poepongelukjes. Basic Bekken Kids heeft een speciale manier om kinderen op een

speelse ontspannen manier beter te leren voelen in hun onderbuik, zodat zij beter de seintjes, aandrangssignalen, in hun blaas en darmen kunnen voelen. Zo krijgen de kids meer inzicht in het voelen en goed reageren op aandrangssignalen. Ook zal ik hen leren hoe het beste te gaan plassen en poepen.

De klachten die ik gezamelijk aanpak zijn:

 • urineverlies
 • Obstipatie
 • Niet durven poepen op de wc of op het potje
 • Vaak moeten plassen
 • Vaak moeten poepen
 • Terugval van zindelijkgheid
 • Een niet te onderdrukken aandrang om te plassen of te poepen
 • Bedplassen
 • Buikpijn in combinatie met 1 van de bovengenoemde klachten
 • Steeds terugkerende urineweginfecties
 • urineverlies

u kunt natuurlijk altijd contact opnemen via een mail: info@basicbekkenfysio.nl

Wat doe ik


Iedereen kan te maken krijgen met bekkenproblematiek. Deze problemen kunnen voor vervelende klachten zorgen die u belemmeren in uw dagelijks leven. Gelukkig kunt u door middel van bekkenfysiotherapie hier iets aan doen. Waarbij kan ik wat voor u betekenen:

 • Plasproblemen, incontinent of juist niet goed kunnen plassen
 • Ontlastingsproblemen, incontinent of juist niet goed kunnen ontlasten
 • Seksuele problemen
 • Pijnklachten in en rond het bekken
 • Zwangerschapsgerelateerde bekkenproblemen, tijdens de zwangerschap en na de bevalling
 • Bekkenproblemen bij kinderen, plas en/of poepongelukjes, moeite met zindelijkheid, bedplassen

Na een anamnese en een functieonderzoek van de bekkenbodem zal ik samen met u een behandelplan opstellen. Ik zal oefeningen opgeven om de bekkenbodemfunctie te verbeteren, zodat de problemen worden opgelost. Daarbij zal ik u als een coach begeleiden en een behandeldoel bijstellen indien nodig. In ongeveer 6 tot 12 behandelingen maximaal 1 keer per week, tot 1 keer in de 2, 3, 4 weken, zult u meer inzicht en gevoel krijgen in het goed functioneren van de bekkenbodem. Dit zal naast versterken en verbeteren van coordinatie en alertheid ook vaak het verbeteren van ontspannen van de bekkenbodem inhouden. Indien nodig kunnen we de bekkenbodem in kaart brengen via myofeedback. Dit zal ik alleen doen als dat de behandeling meerwaarde geeft en zal dat altijd van tevoren met u bespreken. Ik werk met de nieuwste apparatuur van Novuqare, namelijk met de MAPle.